MCSM, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

O projekcie

Tytuł projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu

Projekt znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013: Priorytet 6. „Wsparcie rozwoju turystyki” Działanie 6.2. „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”

Termin realizacji: 2010-2015

Dane finansowe:

 • Całkowita wartość projektu wynosi 20 313 181,93 zł, z czego 60% kwoty tj.- 12 165 428,97 zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WK-P, a pozostała kwota 8 147 752,96 zł (40%) stanowi wkład własny Gminy Miasta Toruń.
 • W dniu 2 lipca 2008 r. dla Projektu „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu”, została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń pre-umowa.
 • W dniu 30 czerwca 2010 r. został zawarty Aneks nr 1 do pre-umowy.
 • Dnia 29.06.2011 r. Gmina Miasta Toruń złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu. 
 • Zgodnie z uchwałą Nr 63/1328/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2011 r. projekt otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania inwestycji. 
 • W dniu 29 listopada 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Główne działania:

 • wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji do nowych funkcji części obiektu poprzemysłowego, tzw. „Młynów Rychtera” lub „Młynów Toruńskich”,
 • zakup wyposażenia,
 • regulacja Strugi Toruńskiej wraz z remontem mostków na cieku,
 • wyburzenie budynku warsztatu mechanicznego z uwagi na zły stan techniczny (obiekt wybudowany współcześnie bez wartości historycznej).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie:

 • bazy noclegowej, w skład której wchodzą miejsca noclegowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi i usługami dodatkowymi służące obsłudze ruchu turystycznego, w tym przede wszystkim obsłudze zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z kraju i z zagranicy;
 • bazy gastronomicznej służącej obsłudze turystów w zakresie całodziennego wyżywienia  oraz miejsca do przygotowywania posiłków we własnym zakresie;
 • bazy rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodzą m.in.: a) sale przeznaczone do wspólnego spędzania wolnego czasu, takie jak: sala audiowizualna, pokój gier, świetlica, kawiarenka internetowa; b) wielofunkcyjna sala widowiskowo – sportowa, która pełni funkcję zarówno sali muzyczno-teatralnej, jak i sali sportowej (w miarę potrzeb); c) wypożyczalnia sprzętu turystycznego oraz sportowego (w tym rowerów).

 Na terenie MCSM zlokalizowano hot-spot umożliwiający bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Podstawową misją MCSM jest prowadzenie aktywnej międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej z całego świata, wspieranie procesu integracji europejskiej, rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży, a także promowanie regionu jako miejsca spotkań różnych kultur i narodów.

Realizacja inwestycji:
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 88 40
e-mail: [email protected]

Koordynacja projektu:
Urząd Miasta Torunia
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
ul. Grudziądzka 126B
tel. 56 611 85 54
fax.: 56 611 85 56
e-mail: [email protected]

Polityka plików Cookie
Pliki „cookie”, w Polsce zwane często „ciasteczkami” to pliki tekstowe, które przeglądarka
internetowa zapisuje na Twoim komputerze, podczas korzystania z tych stron internetowych.

„Ciasteczka” pozwalają zbierać dane statystyczne dotyczące tego kto odwiedza stronę oraz pomagają
w dostosowaniu tej strony pod Twoje upodobania. To właśnie dzięki tym „ciasteczkom”
identyfikowane są poszczególne komputery, laptopy, smartfony lub inne urządzenia za pomocą
których odwiedzasz tę stronę.
Ich działanie mogłeś zauważyć także na innych stronach, gdzie podczas powtórnych odwiedzin na
danej witrynie, przeglądarka „pamiętała” o tym, że już tam wcześniej byłeś.

W większości przeglądarek internetowych domyślnie ustawiona jest zgoda na przechowywanie
ciasteczek na urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące
zapisywania plików cookies.

Aby to uczynić należy wejść w ustawienia przeglądarki i zaznaczyć
odpowiednią opcję. W ten sam sposób można też usunąć dotychczas zebrane przez Twoją
przeglądarkę „ciasteczka”.