MCSM, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

Genesis and evolution of post-landscape landscapes – Nicolaus Copernicus University Seminar

Rear view of Audience listening Speakers on the stage in the con

ZAPRASZAMY

na Seminarium naukowe pt. „Geneza i ewolucja krajobrazów polodowcowych” z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Leona Andrzejewskiego Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić na Seminarium naukowe pt. „Geneza i ewolucja krajobrazów polodowcowych”, połączone z jubileuszem urodzin Prof. Leona Andrzejewskiego.

 

Seminarium to składać się będzie z dwóch sesji, naukowej oraz jubileuszowej.

Wiodącym tematem sesji naukowej będzie problematyka geomorfologii fluwialnej i glacjalnej, która jest głównym kierunkiem zainteresowań naukowych Jubilata.

Organizowane Seminarium odbędzie się w dniu 15 maja 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń.

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium prosimy o przesłanie karty uczestnictwa do dnia 31 grudnia 2019 r. do dr. hab. Tomasza Karasiewicza na adres [email protected].

Szczegółowy program Seminarium oraz dokładne koszty uczestnictwa (około 300 PLN) zostaną rozesłane na początku 2020 r. do zainteresowanych osób w osobnym komunikacie.

Koszty udziału w Seminarium nie obejmują noclegów.

Komitet organizacyjny Seminarium: dr hab. Piotr Weckwerth prof. UMK (przewodniczący) dr hab. Tomasz Karasiewicz (sekretarz) dr hab. Paweł Molewski prof. UMK dr hab. Rafał Kot prof. UMK dr Edyta Kalińska-Nartiša dr Włodzimierz Juśkiewicz mgr Marek Chabowski mgr Lucyna Tobojko

Looking for english version?

News is not translated – please use Google translator

[glt language=”English” label=”Translate to english with Google” image=”yes” text=”yes” image_size=”24″]